Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 Tilläggstjänster

Teknisk företagshälsovård

Vår skyddsingenjör genomför mätningar, lämnar information och ger råd allt efter Ert behov.

Ergonomisk företagshälsovård

Vår ergonom ger konkreta råd och information på arbetsplatsen eller på mottagningen i ergonomiska frågor.

Psykosocial företagshälsovård

Vår beteendevetare ger konkreta råd och information som berör den psykosociala arbetsmiljön. Vi medverkar i rehabiliteringsutredningar.

Riktade undersökningar

Undersökningen utförs efter Era behov i enlighet med lagar och avtal. Vi kan utföra droganalser/kontroller vid anställning eller oannonserat på arbetsplatsen.

Utbildning inom arbetsmiljö

Utbildning inom Hjärt-lungräddning eller det Ni själva önskar genomföra.

Skyddsarbete

Deltagande i det lokala skyddsarabetet sker.

Företagsprofil

Företagsprofil vad gäller arbetsmiljö, psykosociala frågor samt de anställdas subjektiva hälsa tas fram via frågeformulär till alla anställda. Frågeformulären sammanställs företagsvis och redovisas tillsammans med ett eventuellt åtgärdsprogram.
 Öppettider

Mån-Tors

09.00-12.00, 13.00–16.30Fre 

09.00-12.00, 13.00-15.00

Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBY

Tel 08-7560410

doktor@medicinsktcentrum.se

Vi tar endast kortbetalning.

      Visa/Mastercard

     

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum