Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 Företagshälsovård

FöretagshälsovårdTidsbokning övrig info: 08-756 04 10

Vi erbjuder Företagshälsovård i Stockholm med tillgång till ergonom, beteendevetare, skyddsingenjör, företagsläkare och företagssköterska.

Vårt koncept bygger på att endast debitera utförda tjänster som Ert företag vill ha och sålunda beställer från oss.

Vi tar ut en fast serviceavgift på 250 kr + moms per anställd och år. En lägsta avgift på 2500 kr + moms per företag tas dock ut. (Alla företag med mindre än 10 anställda)

För denna avgift är Ert företag anslutet till Företagshälsovården och kan då utnyttja de tjänster inom  som önskas (se nedan). I serviceavgiften ingår basal telefonrådgivning, förtur till vissa undersökningar samt att  Företagshälsovården  sköter all administration med kallelser till olika kontroller, fakturering etc.

Priser...

Tjänsternas omfattning som anslutna företag kan utnyttja:

Stor Hälsokontroll
Akut och tidsbeställd sjukvård
Vaccinationscentral
Tilläggsstjänster

Vi står till tjänst med ovan konsulter och tjänster samt medverkar i allt som Ni eller myndigheterna kräver vad gäller arbetsmiljön på Ert företag. Sålunda en heltäckande lösning vad gäller företagets och myndigheternas krav på företagshälsovård.

 Öppettider

Mån-Tors

09.00-12.00, 13.00–16.30Fre 

09.00-12.00, 13.00-15.00

Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBY

Tel 08-7560410

doktor@medicinsktcentrum.se

Vi tar endast kortbetalning.

      Visa/Mastercard

     

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum