Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 EKG
EKG visar den elektriska aktiviteten från hjärtat. Vid hjärtats rytmiska sammandragningar och återgång till viloläge uppkommer ett elektriskt fält som omspänner hela kroppen.
Med EKG mäter och registrerar man växlingarna i detta fält. Hjärtat består enkelt uttryckt av två förmak där blodet samlas från kroppen respektive lungorna samt två kammare som pumpar ut blodet i kroppen respektive ut i lungorna. Dessutom finns ett speciellt retledningssystem (ungefär som el-kablar) som leder impulserna rätt i hjärtat.

På EKG kontrollerar doktorn dels rytmen i hjärtat dels att längden på sammandragningen är normal. Genom utseendet på EKG-kurvorna fås information om hjärtmuskelns storlek, om skador finns i hjärtmuskeln t.ex ärr efter infarkt. Inflammationer i hjärtsäcken kan ses.
Tecken på generell svår förkalkning av kranskärlen med dålig hjärtfunktion kan ses. Ibland ses förändringar som avviker från det ”normala” men som ändå är utan betydelse och utgör mer ett ”skönhetsfel”. Vid avvikelser kan kompletterande andra undersökningar göras.
 Öppettider

Mån-Tors

09.00-12.00, 13.00–16.30Fre 

09.00-12.00, 13.00-15.00

Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBY

Tel 08-7560410

doktor@medicinsktcentrum.se

Vi tar endast kortbetalning.

      Visa/Mastercard

     

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum