Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 Urinanalyser
Dessa urinanalyser gör vi:
Röda blodkroppar/hemoglobin
Blod i urinen ses vid skador i njurar eller urinvägar.. Orsaker kan vara inflammationer, urinvägsinfektioner, tumörer eller stenar. Vid pågående men fås ”falskt” positiva utslag.

Bakterier
Påvisar bakterier i urinen. Morgonurin skall alltid analyseras.

Albumin
Vid vissa skador i njurarna utsöndras mycket albumin. Vid feber och inflammationer kan lite albumin finnas i urinen normalt. Vid sockersjuka, förhöjt blodtryck kan uppkomsten eller ökning av albumin i urinen tyda på att grundsjukdom förvärrats.

Glucos
Vid sockersjuka och höga blodsockervärden påvisas glucos i urinen.

Ph
Mäter surhetsgraden i urinen. Urinens Ph varierar med födointag. I basisk respektive sur urin bildas lättare olika typer av njurstenar.
 Öppettider

Mån-Tors

09.00-12.00, 13.00–16.30Fre 

09.00-12.00, 13.00-15.00

Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBY

Tel 08-7560410

doktor@medicinsktcentrum.se

Vi tar endast kortbetalning.

      Visa/Mastercard

     

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum