Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 X-tra prover
X-3: Kortisol (bildas i binjurarna)
Vid binjurebarksinsufficiens fås bland annat låga kortisolvärden som kan ge svår trötthet, lågt blodtryck, ökad pigmentering. Addisons sjukdom fås. Vid överproduktion fås Cushings sjukdom. Kan ge diabetes , ändrad fettdistribution och högt blodtryck.Pris:825 kr

X-4: Testosteron
Både män och kvinnor har hormonet. Brist hos män kan ge trötthet och impotens minskad sexualdrift. Hos kvinnor kan ökad mängd ge infertilitet, mensrubbningar, manlig hårbeklädnad och virilisering.Pris:825 kr

 X-5: HIV- test
Visar om HIV/ aids föreligger.Pris:825 kr

 X-6: Tumörmarkörer
Kan påvisa maligna tumörer, cancer. Dock är de ospecifika varför förhöjda värden ej alltid tyder på tumörsjukdom. Även ej maligna sjukdomar kan ge förhöjda värden. Används också för uppföljning vid behandling av tumörsjukdomar.  • CEA: (karcinoembryonalt antigen ) Tumörmarkör vid framförallt colontumörer (tarm) samt tumörer i övriga mag- tarmkanalen bla pancreas (bukspottkörtel). Många storrökare har "falskt" förhöjda värden.
  • AFP: (alfa-fetaprotein) Tumörmarkör lever, ovarier (äggstockar), testiklar.
  • CA 19-9 (gastrointestinal cancer antigen) Tumörmarkör för pancreas, lever/gallgångar och magtumörer.
Pris:3 prov 2200 kr

 CA 125: (cancerassocierat antigen 125)
Tumörmarkör ovarialtumörer.(endast kvinnor)Pris:900 kr

 X-8: Troponin-T
Stiger vid syrebrist i hjärtat som ger hjärtmuskelskada och infarkt. Även mycket små skador kan påvisas som tex microinfarkter som ej ger några kliniska symtom.Pris:825 kr
 Öppettider
Mån-Fre09.00–12.00, 13.00–16.30 (Fre -15.00)Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBYKarta...Tel: 08-756 04 10Fax: 08-756 03 89doktor@medicinsktcentrum.se       Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum