Företaget är etablerat sedan 1993 i Stockholm. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler i Hägernäs centrum, TÄBY.
 Lungmottagning
Kol, Astma & Allergi
Kol lungsjukdom, rökning, astma, lungläkare, astmaläkare
Kol, rökare, astma eller allergi?

Tidsbokning: 08-7560410

Många patienter med behandlingsbara lungsjukdomar som vid tex astma eller KOL går utan diagnos eller med fel diagnos och får igen eller fel behandling.

Detta gäller även patienter med olika allergier.

Det är mycket viktigt att grundligt utreda ovan besvär för att få rätt diagnos och rätt behandling.

Vi genomför en grundlig utredning med läkarundersökning, datoriserad spirometri , mätning av syrgasmättnad i blodet samt lungröntgen och blodprover vid behov.

Vid allergi försöker vi klargöra vad som förorsakar besvären med bla omfattande blodprovsanalys av olika antikroppar. Saneringsförslag ges.
Vid misstanke om lungsjukdom som KOL, astma eller besvär pga allergi kontakta oss för hjälp. Rökning ger lungsjukdomar som måste upptäckas i tid.
Behandling och uppföljning av resultatet sker alltid. Kostnad 200kr eller frikort.

Öka din egen kunskap genom att besöka följande hemsidor:

www.kol.se
www.hjärt-lungfonden.se
www.astmaoallergiforbundet.se
 Öppettider

Mån-Tors

09.00-12.00, 13.00–16.30Fre 

09.00-12.00, 13.00-15.00

Radarvägen 5Hägernäs Centrum, TÄBY

Tel 08-7560410

doktor@medicinsktcentrum.se

Vi tar endast kortbetalning.

      Visa/Mastercard

     

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby      tel 08-756 04 10 doktor@medicinsktcentrum.se      Copyright 2009 Medicinskt Centrum